AAN HET WERK ALS VRIJWILLIGER

CULTUURSCHOK

Een cultuurschok ontstaat uit een gevoel van paniek als gevolg van het verlies van al die dingen die we als gewoon ervaren in onze sociale interactie, met gebruiken en tradities waar we aan gewend zijn. Wanneer we in een ander land terechtkomen, zijn alle dingen waaraan we gewend waren meestal van het ene op het andere moment verdwenen. Een reiziger is weggerukt uit zijn vertrouwde omgeving en weet vaak niet hoe te reageren op zijn nieuwe situatie. Vaak treedt een sterk gevoel van frustratie en onrust op. Het helpt wanneer je je hiervan bewust bent tijdens het aanpassingsproces, waardoor je ook tijdens je vrijwilligerswerk meer open zult staan voor nieuwe ervaringen en indrukken. Aarzel niet om deel te nemen aan verschillende activiteiten of om lokale gewoontes en tradities uit te proberen. Dit zal de manier waarop je tegen het vrijwilligerswerk aankijkt gunstig be?nvloeden, en het zal je kennis van de wereld verbreden. Dit is de beste manier om een cultuurschok te voorkomen, en om je te helpen je aan te passen aan je nieuwe thuis en je nieuwe leven.

HET VRIJWILLIGERSWERK

Werken als vrijwilliger is een ervaring die een veelheid aan emoties kan veroorzaken, en het is belangrijk dat je je hiervan bewust bent. De meeste werkomstandigheden staan ver af van de maatstaven die gebruikelijk zijn in de westerse wereld. Bij bepaalde projecten zullen basisvoorzieningen ontbreken. Dit kan in het begin frustrerend zijn en het kan zijn dat het je moeite kost je hieraan aan te passen. Het is belangrijk dat je open staat voor alles en creatief bent! Je eerste werkdag is mogelijk opwindend en uitdagend. Met dit in gedachten is het belangrijk niet te vergeten dat dit een baan is, net als iedere andere! De projecten rekenen erop dat jij er bent, en dat je zo goed mogelijk je best zult doen om te helpen. Als je je niet goed voelt, of als je je niet in staat voelt om het werk te doen, laat dit dan weten aan het project. Ze zullen dit erg kunnen waarderen, en het zorgt er ook voor dat het project een goede indruk krijgt van de organisatie waarmee je verbonden bent.

Een servicegerichte houding en bereidheid tot samenwerking, gecombineerd met de wil om je kennis en vaardigheden te delen, kunnen je een heel eind op weg helpen bij het helpen van anderen. Het helpt ook enorm als je voor jezelf per dag realistische doelstellingen opstelt. Het gaat er bij vrijwilligerswerk niet om dat je de wereld verandert, of het onmogelijke bereikt, maar eerder om het toevoegen van een beetje vrolijkheid, gemak en kennis aan het leven van een ander. Ieder project heeft eigen doelstellingen en idealen, dus het is belangrijk niet te vergeten dat je een zeker plichtsgevoel en veel geduld zult moeten opbrengen, speciaal wanneer het gaat om werk in een vreemde cultuur en omgeving.

Wanneer je eenmaal begint met je werk, kan het uitdagend zijn, en het is bijna altijd anders dan je het je had voorgesteld. Hoewel we allemaal eigen idee?n hebben die we graag door zouden willen voeren, is het bij ieder project belangrijk realistische verwachtingen te hebben. Het is erg belangrijk om de regels die bij ieder project gelden te respecteren, en dit zal ook jou als vrijwilliger ten goede komen. Zorg ervoor dat je bekend bent met het project waar je zult werken, en onderzoek of er bijvoorbeeld minder leuke kanten aan zitten, onvoorziene uitdagingen, of misschien wel nieuwe kansen die je tijdens het werk kunt benutten. Vergeet niet dat bepaalde projecten meer geduld vragen dan andere, in het bijzonder de projecten waar meer gevoelige en ingewikkelde thema’s spelen. Wees erop voorbereid dat er moeilijke dagen zullen zijn waarop je het gevoel hebt dat je hulp niet gebruikt of gewaardeerd wordt op de manier waarop je het je had voorgesteld. Als je aan je vrijwilligerswerk begint met een positieve instelling, openstaat voor dingen en vantevoren een werkplan maakt, is de kans veel groter dat je zult bereiken wat je wilt. Je zult niet altijd de begeleiding krijgen waaraan je in de Westerse cultuur gewend bent, maar als je vastberaden en toegewijd te werk gaat zul je de doelen die je jezelf stelt kunnen bereiken. Sommige projecten zullen je precies vertellen wat je moet doen, wanneer, waar en hoe; terwijl dit bij andere niet het geval zal zijn. Het is daarom een goed idee om een agenda te hebben en vantevoren geplande activiteiten, of om realistische doelen in je hoofd te hebben wanneer je van start gaat.

Hieronder volgt bijvoorbeeld aan aantal suggesties voor activiteiten die met kinderen gedaan kunnen worden:
Het geven van Engelse les of les in een andere vreemde taal
Het bedenken van een handvaardigheidsproject waaraan je tijdens de gehele duur van je verblijf kunt werken
Het organiseren van een dans- of theaterevenement, waardoor de kinderen bovendien iets hebben om naar uit te kijken
Een sport - of buitendag organiseren

Wanneer je vrijwilligerswerk doet op het gebied van marinebiologie, archeologie, toerisme, ecotoerisme of in de bouw, zal je werkplan over het algemeen meer vastliggen. Werk in de bouw houdt meestal het bouwen van een huis, school of kerk in, of het verrichten van reparaties aan een bestaand bouwwerk. Werk op het gebied van toerisme of ecotoerisme houdt meestal meer (gedetailleerd) administratief werk in, terwijl er in het geval van marinebiologie of archeologie meestal een specifiek wetenschappelijk project bestaat waar hulp bij nodig is. Uiteraard is het ook bij deze projecten altijd goed om je eigen idee?n te hebben, om zo je werk waardevoller te maken. Wat voor vrijwilligerswerk je ook doet, en in welk Latijns-Amerikaans land dan ook, het zal je in ieder geval altijd de kans geven om je talenten uit te buiten en anderen te helpen, en het zal je aanmoedigen om door te gaan met het doen van vrijwilligerswerk wanneer je weer thuis bent.